Biostatystyka

Biostatystyka jest pomostem pomiędzy medycyną i biologią a matematyką. Pozwala na zweryfikowanie teorii o praktyczne analizy. Dlatego biostatystyka jest nieodłącznym elementem postępu m.in. w takich naukach jak medycyna, farmacja, biologia, farmakoekonomika i wiele innych.


Dzięki wykorzystaniu metod biostatystycznych z naszą pomocą można:

 • Odkryć zależności występujące w danej grupie, nie ważne czy są to pacjenci, myszy, czy komórki.
 • Wyróżnić cechy, które prawdziwie wpływają na skuteczność leku\występowanie choroby.
 • Zdefiniować grupy, w których skuteczność leku\występowanie choroby jest najwyższa lub najniższa.
 • Sprawdzić, czy przyjęte hipotezy mają swoje potwierdzenie w danych.
 • Prognozować, co się wydarzy w przyszłości.

Dodatkowo zapewniamy wiarygodność – wykorzystanie profesjonalnie przygotowanych analiz biostatystycznych zwiększa wiarygodność przedstawionych wyników. Z przyjemnością podejmujemy się wszystkich wyzwań, niezależnie czy otrzymujemy dane epidemiologiczne z niewielkiej grupy czy też obszerny materiał z wieloośrodkowego projektu badawczego. Pomożemy również przygotować profesjonalną prezentację, aby uzyskane wyniki otrzymały adekwatną oprawę.


Prowadzimy badania statystyczne z zastosowaniem wielu zaawansowanych technik analitycznych, m.in.

 • Analizy czynnikowej i analizy składowych głównych,
 • Drzew klasyfikacyjnych, drzew CHAID
 • Modeli liniowych jak również modelowania nieliniowego
 • Modeli określających prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia (logit, probit, analiza dyskryminacyjna)
 • Sieci neuronowych
 • Modeli równań strukturalnych (SEM)
 • Szeregów czasowych (w tym modele ARIMA)
 • Testów parametrycznych i nieparametrycznych.

Zapraszamy do współpracy

Zapewniamy naszym Klientom usługi IT z zakresu tworzenia i rozwoju dowolnych dedykowanych aplikacji webowych, rozwiązań bazodanowych i podobnych.

Zapewniamy naszym Klientom usługi IT z zakresu tworzenia i rozwoju dowolnych dedykowanych aplikacji webowych, rozwiązań bazodanowych i podobnych.


Zapraszamy codziennie od 8:00 do 16:00

 • ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice
 • tel: +48 32 722 84 54, fax: +48 32 722 84 55
 • e-mail: office@ecrf24.pl

KONTAKT online

osoba do kontaktu *

email *

telefon kontaktowy

temat *

wiadomość *

* pole wymagane